Tietosuojakäytäntö

Yleistä

Yksityisyytesi on Aii Energy Systems -yhtiölle (“ENERGY SYSTEMS”) hyvin tärkeää. Nämä tietosuojakäytännöt  (”Tietosujakäytännöt”) kertovat sinulle siitä, kuinka Energy Systems saa, kerää ja käyttää henkilötietoja sivustolla omavoimala.fi (”Sivusto”) sekä siihen liittyvissä palveluissa ja tuotteissa. Energy Systems:in sivustoon ja sitä kautta tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin viitataan yhteisnimellä ”Palvelu”.

KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA TAI VIERAILEMALLA SIVUSTOLLA HYVÄKSYT KAIKKI NÄISSÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖISSÄ MAINITUT EHDOT JA KÄYTÄNNÖT SEKÄ HYVÄKSYT MYÖS SEN, ETTÄ NE VOIVAT MUUTTUA AIKA AJOIN. JOKA KERTA, KUN KÄYT SIVUSTOLLA TAI KÄYTÄT PALVELUA, HYVÄKSYT JA NIMENOMAISESTI SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ KERÄÄMME, KÄYTÄMME JA LUOVUTAMME KAIKKI ANTAMASI HENKILÖTIEDOT TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEMME MÄÄRÄÄMÄLLÄ TAVALLA. ENERGY SYSTEMS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUOKATA NÄITÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ. JATKAESSASI PALVELUN KÄYTTÖÄ MUUTOSTEN JÄLKEEN HYVÄKSYT KAIKKI TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTOKSET. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ, SINUN ON LOPETETTAVA SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Aii Energy Systems (Yritystunnus: 2840821-9)
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Finland

Mikäli sinulla on tietosujakäytäntöihin liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen:
olli.viljakainen@aii-corporation.com, +358 50 525 0099 tai postiosoitteeseen:

Aii Energy Systems
Tietosuojakäytännöt
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Finland

Rekisterin nimi

Energy Systems:in asiakas- ja käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn avulla Aii Energy Systems voi:

 1. tarjota palvelua käyttäjälle;
 2. varmistaa, että palvelun käyttö on tehokasta ja turvallista;
 3. tarjota käyttäjille räätälöityä palvelua sekä muuta käyttäjien erityistarpeita ja kiinnostuksenkohtia huomioon ottavaa sisältöä;
 4. parantaa, kehittää ja analysoida palvelua ja muita Energy Systems:in liiketoimintoja;
 5. hoitaa asiakassuhteita ja tarjota hyvää asiakaspalvelua; sekä
 6. tehdä tutkimusta ja kerätä tilastotietoja;

Henkilötietoja saatetaan myös käyttää suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen sekä viranomaisten ja lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten täyttämiseksi.

Energy Systems säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista näissä ehdoissa esitettyjen käyttötarkoitusten ja sovellettavan lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Tiedot

Energy Systems kerää kaikkien palvelun käyttäjien henkilötietoja ja aina, kun henkilötietojen kerääminen on laillisten vaatimusten mukaista. Suurin osa henkilötiedoista on rekisteröityjen antamia ja tulee Energy Systems:in haltuun käyttäjätilin luomisen ja/tai palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietojen päivityksiä Energy Systems saa viranomaisilta, järjestöiltä, päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista tietokannoista tai muista julkisista tietolähteistä.

Kun käytät sivustoa tai palvelua, tietokoneesi saattaa lähettää Energy Systems:ille joitakin teknisiä tms. tietoja (myös henkilötietoja), esim. IP-osoitteesi, selaintyyppisi ja sijaintisi. Energy Systems voi myös kerätä tietoja sivuston käytöstäsi evästeiden avulla. Saat lisää tietoja evästeiden käytöstä tutustumalla tietosuojakäytäntöjen Eväste-osioon. Kaiken tai osan toiminnasta, joka liittyy sivuston käyttöä koskeviin tietoihin, voivat myös suorittaa puolestamme palveluntarjoajamme, mukaan lukien data-analyysien toimittajamme ja sähköpostipalveluidemme toimittaja.

Mikäli Energy Systems antaa keskustelupalstat ja foorumit (kaikki yhdessä ”FOORUMIT”) asiakkaidensa käyttöön, asiakkaat ovat yksinomaan vastuussa kaikista tiedoista ja aineistosta, jotka ne julkaisevat foorumeilla tai niiden kautta, eli sinun on oltava tietoinen, että paljastaessasi vapaaehtoisesti henkilötietojasi (esim. nimesi, sähköpostiosoitteesi, kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi) foorumeilla tai niiden kautta, luovutat nämä tiedot yleiskäyttöön ja suostut siihen, että muut käyttäjät saavat kerätä ja käsitellä tietojasi. Tämä voi johtaa siihen, että tulet saamaan ei-toivottuja viestejä vaikutuspiiriimme kuulumattomilta kolmansilta osapuolilta. Energy Systems ei valvo sivuston käyttäjien ja vieraiden käyttäytymistä, eikä Energy Systems:illa ole minkäänlaista vastuuta tai velvollisuuksia mitä tulee foorumeille toimittamiesi tietojen keruuseen tai käyttöön. Nämä tietosuojakäytännöt eivät koske tämän tyyppistä tietojenluovutusta, joten kehotamme sinua harkitsemaan tarkoin, ennen kuin luovutat ja paljastat foorumeilla henkilökohtaisia tietojasi. Älä julkaise sivustolla mitään tietoja, jotka haluat pitää yksityisinä.

Energy Systems:in rekisterin tietosisältö

Kun luot käyttäjätilisi ja/tai käytät palvelua, Energy Systems saattaa kerätä sinusta alla mainittuja tietoja. Tarjoamalla meille vapaaehtoisesti henkilökohtaisia tietojasi suostut siihen, että käytämme niitä tietosuojaläytäntöjemme mukaisesti.

 • Yhteyshenkilön tiedot (etu-, ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli, käynti-, tai postiosoite)
 • Yrityksen tiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, käynti-, tai postiosoite)

Lähetät meille myös seuraavat henkilökohtaiset tiedot:

 • Etu-, ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Käynti-, tai postiosoite

Käyttöä koskevat ja muut ei-yksilöitävissä olevat tiedot:

Kun käytät sivustoa ja/tai palvelua, Energy Systems saa ja säilyttää tietynlaista ei-yksilöitävissä olevaa informaatiota, joka koskee mm. sivustomme ja sen erillisten sivujen vierasmäärää, vieraiden laite- ja selaintietoja sekä sivuston käyttöä. Emme pysty käyttämään näitä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Huomaa, että tässä prosessissa ei käytetä henkilökohtaisia tietoja eivätkä ne ole saatavilla.

Yhdistetyt henkilötiedot ja muut tiedot:

Ymmärtääkseen ja palvellakseen paremmin käyttäjiään Energy Systems tekee jatkuvaa tutkimusta käyttäjien demografiasta, kiinnostuksista ja online-käyttäytymisestä. Tämä tutkimus perustuu saamiimme henkilö- ja muihin tietoihin, joita Energy Systems kerää ja analysoi tietojen yhdistämisen jälkeen. Yhdistettyjen tietojen avulla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Energy Systems saattaa myös jakaa tätä yhdistettyä dataa liikekumppaneidensa kanssa, luovuttaa yhdistettyjä käyttäjätilastotietoja nykyisille ja potentiaalisille liikekumppaneille (esim. kuvatessamme toimintaamme nykyisille tai tuleville liikekumppaneille), taikka muille kolmansille osapuolille mihin tahansa lainmukaiseen käyttötarkoitukseen.

Energy Systems kerää myös palvelun käyttöä koskevia tietoja ymmärtääkseen paremmin asiakkaidensa ja sivuston vieraiden online-käyttäytymistä ja mieltymyksiä sekä huomatakseen mahdollisia palvelun keskeytyksiä tai muita teknisiä vikoja. Kaikki lokianalyysi on tehty anonyymeistä, yhdistetyistä ja ei-yksilöitävissä olevista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Energy Systems saattaa luovuttaa henkilötietoja paikallisen sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa Energy systems:in yhteistyökumppaneille myös markkinointia varten, paitsi silloin, kun rekisteröity kieltää tietojensa luovutuksen kyseiseen tarkoitukseen. Tällaisten henkilötietojen vastaanottajat eivät enää saa luovuttaa saamiaan tietoja kenellekään muulle.

Henkilötietojen luottamuksellisuuden ja suojan voi rikkoa silloin, kun sitä vaatii jokin tietty laki, määräys tai toimivaltainen viranomainen.

Teknisistä ja käytännöllisistä seikoista johtuen joitakin henkilötietoja saattavat käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevat alihankkijat, ja/tai tiedot saattavat säilyä EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevilla palvelimilla. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Energy Systems:in velvollisuutena on varmistaa, että maassa, johon tiedot siirretään, on Euroopan Komission hyväksymä yksityisyydensuojataso, tai että se käyttää Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Rekisterin suojausperiaatteet

Energy Systems käyttää teknisiä ja toiminnallisia menetelmiä suojatakseen henkilökohtaisia tietoja luvattomalta pääsyltä, siirrolta, tuhoamiselta tai muulta tietoturvallisuuden vastaiselta käsittelytä. Näihin menetelmiin kuuluu mm. palomuurien, salaustekniikan ja turvallisten palvelinsalien käyttö sekä asianmukaiset pääsyvalvontajärjestelmät, käyttäjäoikeuksien kontrolloitu hallinnointi ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelijöiden koulutus sekä pätevien ja tietoteollisuudessa hyväksyttyjä tietoturvastandardeja noudattavien alihankkijoiden valinta.

Ainoastaan Energy Systems:in ja Energy Systems:in puolesta tai sen toimeksiannosta toimivien yritysten henkilökunta voi käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on siihen Energy Systems:in antama henkilökohtainen oikeus.

Oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin, oikaista niitä tai kieltää niiden käyttö

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä Energy systems:iin tarkistaaksesi, että henkilötietosi ovat virheettömät ja ajan tasalla. Energy Systems voi pyynnöstäsi muokata, poistaa tai täydentää kaikki väärät, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötietosi.

Kaikki henkilötietoja koskevat pyynnöt on lähetettävä Aii energy Systems:ille kirjallisessa muodossa ja allekirjoitettuina. Pyynnön omiin tietoihinsa tutustumisesta voi myös esittää henkilökohtaisesti Energy Systems:in pääkonttorilla osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI.

Käyttäjällä on oikeus kieltää Energy Systems:ia käsittelemästä hänen henkilötietojaan suoramainonta-, etämyynti-, suoramarkkinointi-, markkinatutkimus- tai mielipidetutkimustarkoituksiin.

Mikäli et halua enää saada Energy Systems:ilta sähköpostiviestejä kuten tarjouksia, päivityksiä ja uutiskirjeitä, voit estää sen seuraamalla uutiskirjeissä ja viesteissä mainittuja ohjeita.

Evästeet, web bugit ja muu automaattisesti kerätty data

Mikäli tietokoneesi hyväksyy evästeitä, Energy Systems voi käyttää evästeitä, kun vierailet sivustolla. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita sivusto siirtää käyttäjän tietokoneeseen tietojen säilyttämistä varten. Evästeet helpottavat selailua säilyttämällä mieltymyksesi ja selailutapasi, kun käytät sivustoa. Energy Systems voi käyttää evästeitä analysoidakseen sivuston käyttöä, parantaakseen sisältöä, räätälöidäkseen sivuston sisältöä tai ulkoasua sekä muihin asiakaspalvelutarkoituksiin. Eväste voi auttaa meitä analysoimaan sivuston käyttöäsi muiden sinua koskevien – mukaan lukien henkilötietojesi – valossa. Kaikki tämä on tarkoitettu parantamaan online-kokemustasi sivustomme käyttösi aikana sekä tekemään kokemuksesi yksilöllisemmäksi. Useimpien Internet-selainten asetukset voivat ilmoittaa, kun eväste on lähetetty tietokoneellesi ja antaa sinulle mahdollisuuden kieltäytyä sen käytöstä. Jos koneellesi on asennettu Flash Player –ohjelma, myös sen voi asettaa hylkäämään tai poistamaan Flash-evästeet. Ota kuitenkin huomioon, että evästeiden käytön kieltäminen tai rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti sivuston tiettyjen alueiden tai piirteiden käyttöön, näyttöön tai toimintaan.

Energy Systems voi myös käyttää sivustolla tai Energy Systems:in ja sinun välisessä viestinnässä Web bugeja (”clear GIF”) tai vastaavanlaisia tekniikoita, joiden tarkoituksena on arvioida sivuston kävijöitä koskevia tietoja, suunnitella eri kohderyhmille suunnattuja kampanjoita, päivittää käyttäjätietoja sekä saada tietoa, kun käyttäjät ovat käyneet sivuilla tai avanneet sähköpostiviestit. Web bug on tyypillisesti yhden pikselin kokoinen läpinäkyvä (tai näkyvä) kuva, joka on upotettu HTML-sivulle, sähköpostiviestiin tai muuhun viestiin, ja joka sijaitsee jollain www-palvelimella. Avaamalla viestin tai käymällä HTML-sivulla, käyttäjä lataa automaattisesti kuvan sitä säilyttävältä palvelimelta, jolloin tiedämme, että HTML-sivu on nähty tai sähköpostiviesti avattu. Web bugien käyttö voi auttaa meitä analysoimaan sivuston käyttöäsi muiden sinua koskevien – mukaan lukien henkilötietojesi – valossa.

Kolmannet osapuolet ja yksityisyydensuoja

Sivustomme voi aika ajoin tarjota linkkejä, jotka vievät sinut pois sivustollamme muille verkkosivuille. Sivuston linkitetyt verkkosivut eivät kuulu Energy Systems:in vaikutuspiiriin ja niiden tarjoama yksityisyyden- ja tietosuoja saattaa erota Energy Systems:in tietosuojakäytännöistä. Nämä tietosujakäytännöt koskevat ainoastaan suoraan sivustolta tai sen käytön, palvelunsekä Energy Systems:in ja sinun välisen viestinnän kautta saatuja henkilötietoja. Energy Systems kehottaa sinua olemaan varovainen aina, kun luovutat henkilötietojasi Internetissä. Energy Systems ei ole vastuullinen eikä velvollinen näistä linkitetyistä verkkosivuista.

Analyysien kerääminen

Energy Systems voi käyttää web-analyyseja, kuten Adobe Analytics tai Google Analytics –raportteja, jotka tarjoavat anonyymeja tilastotietoja sivuston käyttäjistä ja joita käytetään sivuston parantamiseen. Jos Energy Systems käyttää tällaisia analyyseja, se tarjoaa käyttäjilleen toiminnallisuuden, jolla ilmoittaa Energy Systems:ille, että he eivät halua Energy Systems:in seuraavan heidän vierailujaan sivustolla.

Lapset ja yksityisyydensuoja

Sivusto ja palvelu eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 13-vuoden ikäisille lapsille. Emme tarkoituksellisesti tai tietoisesti kerää verkkosivujemme kautta tähän ikäryhmään kuuluvien (tai joissakin lainsäädännöissä jopa vanhempien) lasten henkilötietoja. Kehotamme kaikkia vanhempia seuraamaan lastensa online-toimintaa varmistaakseen, ettei lasten henkilötietoja kerätä ilman vanhempien suostumusta.

Muutokset

Energy Systems saattaa aika ajoin päivittää näitä tietosuojakäytäntöjä. Energy Systems pidättää oikeuden päivittää tai muokata näitä tietosuojakäytäntöjä tai muita käyttö- tai sopimusehtojamme tai käytäntöjämme minä hetkenä hyvänsä ja ilman ennakkoilmoitusta. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi millään tavoin, joka eroaa merkittävästi näissä tietosuojakäytännöistä kuvatuista käytännöistä antamatta sinulle etukäteen mahdollisuutta kieltäytyä tästä eroavasta tietojen käytöstä.

Energy Systems:in muokatut tietosuojakäytännöt julkaistaan sivustolla, joten käyttäjät voivat aina olla tietoisia siitä, mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme niitä sekä missä tilanteissa saatamme luovuttaa niitä muille. Suostut siihen, että tarkistat tietosuojakäytäntömme säännöllisesti, niin olet varmasti tietoinen kaikista muokkauksista ja päivityksistä. Mikäli jatkat SIVUSTON ja/tai palvelun käyttöä, se tarkoittaa, että hyväksyt kaikki muutokset ja että suostut uusiin tietosuojakäytäntöihin. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, lopeta sivuston ja palvelun käyttö välittömästi.

Sovellettava laki

Näitä tietosuojakäytäntöjä sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta ja kaikki sivustoa tai palvelusta johtuvat oikeustoimet tai mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa.