TIEDOTE 19.5.2020 / AURINKOPUISTO KONSEPTI

Kuten tiedämme EU:n ja koko maapallon ilmastotavoitteet asettavat lähivuosina kaikkialla ja kaikille merkittäviä vastuullisuus toimiin ryhtymistä ja CO2 päästöjen vähentämistä. Uskomme, että tulevaisuuden toimet ovat jopa niin radikaaleja, että aiheutetuille päästöille ja CO2 määritetään hinta. Näinollen luonnollisesti suurimmat energiankäyttäjät yritykset, kunnat ja kaupungit joutuvat tässä suurimmiksi maksajiksi.

Etenkin kunnissa ja kaupungeissa näissä asioissa ollaan valitettavasti todella jäljessä. Kuitenkin kaikki jotka ovat tehneet konkreettisia toimia riittävän ajoissa ja ymmärtävät tämän todellisen merkityksen ovat voittajia. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkillisenä vastuullisena toimijana, että saavat tästä merkittäviä kustannussäästöjä ”omassa kylässä” hiilineutraalisti tuotetusta energiasta.

Jotta toimet ovat riittäviä ja siis todella merkitseviä, olemme rakentaneet viime kuukausina konseptin jossa erityisesti yritykset ja kunnat pääsevät helposti ja kustannustehokkaasti hyödyntämään CO2 vapaata energiaa.

Konseptin avulla tulemme rakentamaan Suomeen ja sen lähialueille useita 2-10MW aurinkovoimaloita eli ns. aurinkopuistoja. Konseptissa yhdistämme teknisen osaamisen, voimalan elinkaaripalvelut sekä luonnollisesti tarvittavat rahoitusinstrumentit. Tavoitteena on luoda myös maankäytöllisesti sellaisia kohteita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia, mutta jotka sijaitsevat sekä kaupunkikeskusten ja/tai Suomen sähkökantaverkon läheisyydessä. Energiapuistojen hyödyntäjiksi tulee kaupunkien ja suuryritysten lisäksi ns. energiayhteisöjä, jossa voidaan maksimaalisesti hyödyntää aurinkopuistojen rakentamisen skaalaetuja ja näin merkittävästi laskea tuotetun energian hintaa.

Konsepti rakennettaan yhteistyössä energia-alan toimijoiden kanssa siten, että aurinkopuistojen maksimaalinen hyöty saadaan maalis-lokakuussa (10 kk vuodessa) ja muina aikoina tarvittava sähköenergia saadaan muista uusiutuvista lähteistä, kuten vesi- ja tuulivoima.

Ja tämä kaikki siis edelleen Avaimet käteen palveluna!

Ensimmäiset konseptihankkeet ovat jo varsin pitkällä.

Kerromme lisää mielellään aiheesta.

Lisätiedot:

Olli Viljakainen 050 525 0099 olli.viljakainen@aii.fi
Antti Häkkinen 050 468 1830 antti.hakkinen@aii.fi 

Aii Energy Systems
Puhelin: 09 315 895 94
Sähköposti: projektit@omavoimala.fi